Project veilig melden in

Barcelona

Context

In Barcelona is er geen wettelijke garantie dat mensen in een onregelmatige situatie veilig aangifte kunnen doen. Er bestaat geen wetgeving die individuen die ervoor kiezen om aangifte te doen, beschermt tegen mogelijke risico’s met betrekking tot hun onregelmatige status. Er zijn echter praktijken uitgevoerd door verschillende actoren die een veilige ruimte voor rapportage faciliteren. Verschillende afdelingen van de gemeenteraad in Barcelona en NGO’s hebben mechanismen en instrumenten gecreëerd waarmee migranten misdrijven kunnen melden met de garantie dat er geen deportatieprocedures zullen plaatsvinden. Sommige bijzonder ernstige misdaden zoals mensenhandel, gendergeweld of haatmisdrijven hebben stadsraadeenheden die gericht zijn op het vergemakkelijken van de melding, het begeleiden en adviseren van de slachtoffers van deze misdrijven, waarbij ook slachtoffers in een onregelmatige administratieve situatie worden betrokken. Een andere bestaande goede praktijk is het advies en begeleiding van gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties voor mensen in een onregelmatige situatie om een klacht in te dienen bij de rechtbank. Het recht op gratis juridische bijstand voor alle slachtoffers, ongeacht de administratieve situatie, is essentieel om deze weg te bewandelen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het project in Barcelona zijn het vergroten van het bewustzijn bij slachtoffers van criminaliteit met een onregelmatige migratiestatus over hun recht om aangifte te doen van een misdrijf, het verbeteren van de voorwaarden hiervoor, het versterken van de samenwerking tussen lokale autoriteiten en professionals, en het trainen van deze doelgroep op dit gebied.

Partners

Geassocieerde partners

Tools

REPORT: Innovative strategies for safe reporting in the city of Barcelona [Spanish][English]

REPORT: Trafficking in human beings and safe reporting strategies in the city of Barcelona [Spanish] [English]

List of contacts: [English][Spanish] [Arabian] [French]

Contact

Gecoördineerd project door de Universiteit van Barcelona safe.reporting.project@ub.edu