Misdaad melden als een stap naar gelijkheid

Het project veilig melden heeft als expliciet doel om slachtoffers met een ongedocumenteerde migratiestatus gelijke toegang tot justitie te waarborgen door een veilige omgeving te creëren waarin zij misdaden kunnen melden zonder angst voor uitzetting. De uitdagingen bij het verkrijgen van toegang tot gerechtigheid hebben niet alleen een negatieve invloed op ongedocumenteerde slachtoffers, die geen toegang hebben tot ondersteunende diensten, maar beïnvloeden ook het algehele strafrechtsysteem, dat minder effectief is in de strijd tegen criminaliteit zonder aangiftes van misdrijven.

De doeltreffendheid van dit project ligt in de op bewijs gebaseerde, participatieve, en lokale aanpak. Het wordt gecoördineerd door de Universiteit van Barcelona en brengt overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeenteraden), NGO’s en onderzoeksinstellingen uit vier belangrijke steden (Barcelona, Milaan, Utrecht en Gent) samen om de situatie in deze gemeenten te verbeteren, maar bovenal om wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen, bewustmakings- en opleidingsactiviteiten te delen en de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en particuliere belanghebbenden te vergemakkelijken.

De Europese meerwaarde, impact en mogelijkheden voor verspreidingspotentieel naar andere lidstaten en EU-instellingen worden ook toegeschreven aan een krachtige communicatiestrategie en de actieve betrokkenheid van PICUM en VSE, de belangrijkste NGO-platforms op het gebied van ongedocumenteerden en slachtofferhulp.
Het project omvat niet alleen ongedocumenteerde migranten, maar ook NGO’s, gemeentelijke autoriteiten, politieagenten, advocaten en NGO-medewerkers, om:

– Baanbrekende strategieën te ontwikkelen voor veilig melden
– Al bestaande veilige rapportagestrategieën te beoordelen en te verdiepen
– Training en capaciteitsopbouw voor professionals te bieden

DOELSTELLINGEN

Vergroten van het begrip van wat veilig aangifte doen inhoudt in het geval van ongedocumenteerde slachtoffers, met welke vereisten rekening moet worden gehouden vanuit een genderperspectief en wat voor soort samenwerking nodig is om veilige aangiftemogelijkheden te bieden.

Vergroten van de kennis van EU- en nationale instrumenten en maatregelen, en van internationale verplichtingen met betrekking tot de rechten van slachtoffers zonder papieren.

Dankzij de lokale aanpak van het project worden de voorwaarden voor het veilig melden van criminaliteit op lokaal niveau verbeterd in vier belangrijke steden in de EU.

Het vergroten en verbeteren van de samenwerking tussen lokale overheden en professionals; en tussen het lokale niveau en andere bevoegde bestuurslagen om effectieve veilige rapportage te verbeteren.

Veilig melden is een participatief project dat het probleem vanuit een lokaal perspectief aanpakt. De coördinatie van het project ligt in handen van de Universiteit van Barcelona, waarbij overheden, NGO's en onderzoeksinstellingen betrokken zijn. Het hoofddoel van vellig melden is het stimuleren van wederzijds leren en het delen van best practices, het bevorderen van bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten over het onderwerp, en het vergemakkelijken van samenwerking tussen slachtoffers en verantwoordelijke instanties.

Group 287
Utrecht University
LOGO_GENT_CORPORATE_CYAAN_72DPI
PICUM_baseline

Universiteit van Barcelona

De Universiteit van Barcelona fungeert als coördinator van het VISA RoC-project. Haar deelname is toegespitst op het bestuderen en ontwikkelen van strategieën voor veilig melden in de stad Barcelona.

De deelnemers aan het project zijn:

Dr. Natalia Caicedo
Universitair hoofddocent staatsrecht aan de UB en coördinator van het VISA RoC-project

Dr. Giorgios Milios
Docent staatsrecht aan de UB

Dr. Simona Sokolovska
PhD in Sociologie en Antropologie aan de UB

Dhr. Oriol Nebot i Nieto
VISA RoC’s onderzoeksassistent

Mw. Juliana Fornasier
Projectmedewerker van het VISA RoC-project

Universiteit van Milaan

De Universiteit van Milaan is een samenwerkingspartner binnen het VISA RoC-project, in samenwerking met de gemeente Milaan en de NGO “Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione”. De Universiteit van Milaan draagt bij aan het project door onderzoek te doen naar veilig melden voor slachtoffers van misdrijven met een irreguliere migratiestatus. Daarnaast focussen zij op het vergroten van het bewustzijn over de problematiek en mogelijke oplossingen binnen migrantengemeenschappen, NGO’s en instellingen. Dit met als doel het stimuleren van lokale partnerschappen en een multi-institutionele aanpak om zo een veilige omgeving te creëren waarin misdrijven kunnen worden gemeld zonder angst voor uitzetting of vervolging vanwege een irreguliere migratiestatus.

De deelnemers aan het project zijn:

Prof. Marco Scoletta
Universitair hoofddocent strafrecht aan de UM

Dr. Sara Taverriti
Postdoctoraal onderzoeker strafrecht aan de UM

Dr. Francesca Vitarelli
Postdoctoraal onderzoeker strafrecht aan de UM

Dr. Alex Ingrassia
Strafpleiter gevestigd in Milaan

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is een projectpartner binnen het VISA RoC-project. De deelname is erop gericht om onderzoek te doen naar het beleid voor veilig melden in verschillende steden en naar de manier waarop het beleid wordt geïmplementeerd.

De deelnemers aan het project zijn:

Dr. PhD Patricia Wijntuin
Hoogleraar openbaar bestuur en management, Universiteit Utrecht

Mevrouw Kelly Bezema
Beleidsmedewerker Migratie (Medior), Gemeente Utrecht

Dr. Jan Braat
Senior beleidsmedewerker migratie, gemeente Utrecht

De Stad Gent

De stad Gent is een van de stedelijke partners van het VISA RoC-project. Deelname is gericht op het vergroten van het bewustzijn over dit onderwerp bij beleidsmakers en opleidingsprofessionals. Maaike Buyst, beleidsmedewerker migratie, vertegenwoordigt de stad Gent in het project.

Het platform voor internationale samenwerking rond ongedocumenteerde migranten (PICUM)

Het platform voor internationale samenwerking rond ongedocumenteerde migranten (PICUM) leidt, samen met de Universiteit van Barcelona, de verspreiding van de projectresultaten, waaronder het organiseren van de internationale hybride slotconferentie, en draagt bij aan expertise tijdens de uitvoering van de rest van de projectactiviteiten.

De deelnemers aan het project zijn:

Michele LeVoy
Directeur

Paul Geraerts
Financieel directeur

Gianluca Cesaro
Communicatiemedewerker

Louise Bonneau
Advocacy officer

Het instituut voor openbare veiligheid van Catalonië

Het instituut voor openbare veiligheid van Catalonië is een uniek centrum voor onderwijs en onderzoek op ons grondgebied met als missie het opleiden van professionals die betrokken zijn bij de integrale veiligheid van Catalonië via verschillende scholen, waaronder de politieschool van Catalonië. Deze school speelt in dit project de rol van het ontwikkelen van trainingen om de politieagenten die op de politiebureaus werken te trainen in het stimuleren van een veilige omgeving voor ongedocumenteerde immigranten die aangifte willen doen.

Migra Studium

Migra Studium is een initiatief van de Sociëteit van Jezus in Catalonië en werd in 2003 opgericht met de missie om de meest kwetsbare migranten die in Barcelona aankomen te ondersteunen en te begeleiden. De stichting streeft naar een meer geïntegreerde samenleving, verrijkt met interculturele en religieuze aspecten, gebaseerd op waarden zoals dialoog, rechtvaardigheid en solidariteit. Ze zet zich in voor de waardigheid en rechten van de meest kwetsbare migranten en hun kinderen door middel van opvang, opleiding en belangenbehartiging. Daarnaast werkt ze aan het vergroten van het bewustzijn over culturele en religieuze diversiteit in de samenleving. Dit wordt bereikt door de actieve betrokkenheid van migranten, de inzet van vrijwilligers en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere sociale actoren die dezelfde doelen nastreven.