Project veilig melden in Gent

Utrecht

Context

Het veilig meldbeleid was in eerste instantie gericht op slachtoffers van mensenhandel, maar kan nu ook worden gebruikt voor het melden van misdrijven zoals overvallen, werk gerelateerde misdrijven, mishandeling of arbeidsuitbuiting. Hoewel dit beleid bestaat, is het niet algemeen bekend in Nederland, zelfs niet in steden zoals Utrecht en Amsterdam waar het succesvol is toegepast. Aan de ene kant zijn ongedocumenteerden niet op de hoogte van de procedures of durven ze simpelweg geen contact op te nemen met de politie uit angst. Aan de andere kant houden politieagenten zich er niet aan, ofwel door gebrek aan kennis of doordat ze slachtoffers als criminelen beschouwen, wat de angst van slachtoffers om aangifte te doen vergroot.

Het proefproject “Vrij in, Vrij uit” is een succesvolle lokale praktijk. Het waarborgt migranten met een onregelmatige migratiestatus de vrijheid om naar politiebureaus te gaan, aangifte te doen van een misdrijf en het bureau te verlaten zonder gearresteerd of aangeklaagd te worden.

Doelstellingen

Onze deelname aan het project veilig melden heeft tot doel een dieper inzicht te krijgen in de implementatie van het beleid voor veilig melden en de onderliggende mechanismen in Nederland, met specifieke aandacht voor Utrecht. Het onderzoek naar een veilig aangiftebeleid in verschillende steden in ons land, samen met alle beschikbare wetenschappelijke kennis over dit onderwerp in Nederland, zal ons in staat stellen expertise op te doen en instrumenten te ontwikkelen om het veilig aangifte doen van misdrijven te verbeteren ten behoeve van een kwetsbare gemeenschap die deel uitmaakt van onze stad.

Partners

Politie
Niet-gouvernementele organisaties
Academische instellingen
Sociale diensten
Sociale diensten Andere gemeenten zoals Amsterdam

Tools

RAPPORT Country report about pioneering strategies on safe reporting of crime [English] [Nederlands]

Contact

kelly.bezema@utrecht.nl