Project veilig melden in

Milaan

Context

Elke buitenlander die onregelmatig het Italiaanse grondgebied betreedt of er verblijft, wordt volgens de Italiaanse wet bestraft. Het is de verantwoordelijkheid van politieagenten en ambtenaren om dergelijke situaties te melden, aangezien ze strafrechtelijk relevant zijn. Daarnaast is er een beschermingssysteem op basis van speciale verblijfsvergunningen voor slachtoffers van bepaalde misdrijven met een onregelmatige status. Opmerkelijk is dat deze slachtoffers, ondanks hun onregelmatige migratiestatus, worden gecriminaliseerd en tegelijkertijd beschermd als slachtoffers van misdrijven. De angst om gerapporteerd te worden kan er echter toe leiden dat migranten wantrouwen koesteren tegenover de overheid. Sociale diensten in Italië spelen een cruciale rol bij de ondersteuning van slachtoffers van misdrijven met een onregelmatige migratiestatus. Ze faciliteren een veilig meldingskanaal waardoor migranten toegang kunnen krijgen tot inclusiepaden die leiden tot een verblijfsvergunning, zelfs zonder direct contact met de overheid op te nemen. Hun activiteit betreft migranten die in aanmerking komen voor de afgifte van een bijzondere vergunning voor speciale beschermingsredenen of een speciale vergunning voor huiselijk geweld. Ze hanteren een aanpak met meerdere instanties, waarbij de territoriale asielcommissie, institutionele actoren en NGO´s meewerken om geweld tegen migranten op te sporen. Het beschermingsprogramma omvat het regelen van onderdak, eerste opvang, alfabetisering en lessen Italiaans.

Doelstellingen

Het doel van deze studie is het bevorderen van gelijke toegang tot justitie voor slachtoffers met een onregelmatige migratiestatus, het vergroten van het bewustzijn van het probleem en het benadrukken van beschikbare oplossingen. Het zal een verkennend diepteonderzoek uitvoeren in Milaan en een lokale communicatiecampagne lanceren om de onderzoeksbevindingen te verspreiden. Deze campagne is gericht op migranten, NGO’s en instellingen, en heeft ook tot doel een lokaal partnerschap te bevorderen voor veilige meldingsmogelijkheden.

Het project richt zich specifiek op vrouwelijke illegale migranten, die bijzonder kwetsbaar zijn voor verschillende vormen van geslachtsgerelateerd geweld, zoals lichamelijk geweld, seksuele uitbuiting en misbruik, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken en mensenhandel. De praktische voordelen van het project betreffen echter alle migranten met een irreguliere status, evenals ngo’s, gemeentelijke autoriteiten, politieagenten en andere betrokkenen zoals advocaten en NGO-medewerkers.

Partners

Tools

RAPPORT L’accesso alla giustizia per le vittime di reato con status migratorio irregolare in Italia: Percorsi di denuncia sicura nella città di Milano [Italiano] [English]

Contact

marco.scoletta@unimi.it
sara.taverriti@unimi.it
francesca.vitarelli@unimi.it