Veilig melden en het recht op gerechtigheid

De richtlijn slachtofferrechten 2012 stelt een gemeenschappelijk pakket rechten vast voor alle slachtoffers en benadrukt expliciet de bescherming van alle slachtoffers zonder discriminatie op basis van hun verblijfplaats De EU-strategie voor de rechten van slachtoffers (2020-2025) heeft als doel ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven, waar dan ook in de EU en onder welke omstandigheden dan ook, volledig kunnen vertrouwen op hun rechten. In dit kader wordt ook onderkend dat migranten met een onregelmatige migratiestatus die het slachtoffer worden van een misdrijf, zich vaak in een kwetsbare positie bevinden en problemen kunnen hebben om toegang te krijgen tot gerechtigheid. Wanneer ze aangifte doen bij de politie van een misdrijf, lopen ze het risico het grondgebied te moeten verlaten.

In deze context is het niet verrassend dat in Europa veel mensen met een onregelmatige migratiestatus geen misdrijven melden die ze ondergaan, hetzij oplichting, arbeidsuitbuiting, racistische aanvallen, onder andere.

Het veilig melden project wil de schending van mensenrechten onder de aandacht brengen en mechanismen bevorderen om gelijke toegang tot de gerechtigheid in de landen van de Europese Unie te waarborgen. Het project geeft de prioriteit aan de rechten van slachtoffers en schenkt speciale aandacht aan genderspecifieke misdrijven zoals gendergeweld en mensenhandel voor seksuele uitbuiting.