Project veilig melden in

Gent

Context

De federale wetgeving bepaalt dat de politie of het parket verplicht is om migranten zonder geldige verblijfsvergunning aan te geven bij de dienst vreemdelingenzaken. Daarom loopt een slachtoffer of getuige die aangifte doet van een misdrijf tegen een migrant zonder geldige verblijfsvergunning het risico te worden opgesloten of het bevel te krijgen het land te verlaten. Op lokaal niveau bestaan er geen goede praktijken om dit probleem aan te pakken.

Doelstellingen

Gent zal een rapport afleveren met bureauonderzoek uitgevoerd door de Universiteit Gent dat de drempels en de bestaande wetgeving met betrekking tot het administratief-juridische proces van aangifte in kaart brengt. De stad Gent zal het bewustzijn rond dit onderwerp verhogen bij beleidsmakers en via opleidingen bij professionals.

Partners

Tools

VERSLAG Victims with irregular migration status’ safe reporting of crimes in Belgium. [Engels].

FLYER Veilig melden in België. Flyer België

Contact

maaike.buyst@stad.gent