Projecte Safe reporting a

Barcelona

Context

A la ciutat de Barcelona, no existeixen regulacions que garanteixin la denúncia segura de persones en situació irregular. No hi ha regulacions que protegeixin les persones que decideixen denunciar dels possibles riscos de sancions per la seva situació irregular. No obstant això, hi ha pràctiques realitzades per diferents actors que faciliten un espai segur per a la denúncia. A la ciutat de Barcelona, les diverses unitats de l’Ajuntament i les ONG han creat mecanismes o instruments que permeten als migrants denunciar delictes amb garanties que no s’obrirà un expedient d’expulsió. Alguns delictes especialment greus com la trata de persones, la violència de gènere o els crims d’odi compten amb unitats del Consell Municipal amb l’objectiu de facilitar la denúncia, acompanyar i assessorar les víctimes d’aquests delictes, incloent també les víctimes en situació administrativa irregular. Una altra bona pràctica existent és l’assessorament i acompanyament de les ONG especialitzades per a les persones en situació irregular per presentar una denúncia al jutjat. El dret a assistència legal gratuïta per a totes les víctimes, independentment de la situació administrativa, és clau per seguir aquest camí.

Objectius

Els objectius del projecte a Barcelona són conscienciar les víctimes de delictes amb estatus migratori irregular sobre els seus drets per denunciar delictes, millorar les condicions per fer-ho i reforçar la cooperació entre les autoritats locals i els professionals, a més de formar-los en aquest assumpte.

Socis

Associate Partners

Eines

Informe: Estratègies innovadores per a la denúncia segura a la ciutat de Barcelona [Spanish][English]

REPORT: Trafficking in human beings and safe reporting strategies in the city of Barcelona [Spanish] [English]

Llista de contactes: [English][Spanish] [Arabian] [French]

Contacte

Projecte coordinat per la Universitat de Barcelona safe.reporting.project@ub.edu