In Europa heerst veel vrees onder mensen om melding te maken van misdrijven waarvan zij het slachtoffer zijn.

Deze angst is met name aanwezig bij personen met een ongedocumenteerde migratiestatus, die terughoudend zijn om aangifte te doen uit vrees voor mogelijke disciplinaire maatregelen die tot hun uitzetting kunnen leiden.

Het veilig melden project heeft tot doel de aandacht te vestigen op deze kwestie en streeft naar het bevorderen van mechanismen die gelijke toegang tot justitie waarborgen in de landen van de Europese Unie.

ONDERZOEKRESULTATEN

SafeReporting_BCN

HET BELANG VAN VEILIG MELDEN

DOELSTELLINGEN

Het bewustzijn vergroten over wat veilig melden inhoudt voor ongedocumenteerde slachtoffers, rekening houdend met specifieke vereisten op grond van geslacht en het bevorderen van de nodige samenwerking om veilige aangiftemogelijkheden te waarborgen.

De kennis vergroten van zowel EU- als nationale instrumenten en maatregelen, evenals internationale verplichtingen met betrekking tot de rechten van slachtoffers zonder geldige verblijfspapieren.

Door middel van een lokale aanpak in vier belangrijke steden in de EU wordt gestreefd naar verbetering van de omstandigheden voor veilige aangifte van criminaliteit op lokaal niveau.

Het vergroten en verbeteren van de samenwerking tussen lokale overheden en professionals; alsmede tussen het lokale niveau en andere bevoegde bestuursniveaus, om effectieve veilige meldingen te verbeteren.

PARTNERS

Utrecht University
LOGO_GENT_CORPORATE_CYAAN_72DPI
PICUM_baseline