07.02.2024

Online – VISA RoC en C-MISE (Stadsinitiatief voor Migranten met Onregelmatige Status in Europa), een kennisuitwisselingsprogramma dat Europese steden ondersteunt bij het delen van kennis over stedelijke praktijken en beleid in reactie op de aanwezigheid van migranten met een onregelmatige status in hun gebied, hielden een gezamenlijk online webinar op 24 oktober 2023.

Het doel van het webinar was om de bevindingen van het Safe Reporting-project te bespreken met het bredere C-MISE-netwerk. Na de presentaties van de steden Barcelona, Utrecht, Gent en Milaan, namen de deelnemers deel aan een interactieve discussie over veilige rapportagepraktijken en mogelijkheden in elk van de vier steden.