07.02.2024

En línia – VISA RoC i C-MISE (Iniciativa de Ciutat sobre Migrants en Situació Irregular a Europa), un programa d’intercanvi de coneixements que dóna suport a les ciutats europees en compartir coneixements sobre pràctiques i polítiques ciutadanes en resposta a la presència de migrants en situació irregular al seu àmbit, van dur a terme un webinar conjunt en línia el 24 d’octubre de 2023.

L’objectiu del webinar era discutir els resultats del projecte Safe Reporting amb la xarxa C-MISE més àmplia. Després de les presentacions de les ciutats de Barcelona, Utrecht, Gant i Milà, els participants van participar en una discussió interactiva sobre les pràctiques i potencials d’informes segurs a cadascuna de les quatre ciutats.