Projecte Safe reporting a

Milà

Context

La legislació italiana castiga qualsevol estranger que entri o romangui al territori de l’Estat amb estatus irregular, i tant els agents de policia com els funcionaris tenen el deure de denunciar la seva situació ja que té rellevància penal. Al mateix temps, existeix un sistema de protecció basat en permisos de residència especials per a víctimes de determinats delictes amb estatus irregular, que són alhora criminalitzades com a migrants irregulars i protegides com a víctimes de delictes. No obstant això, la por de ser denunciats pot portar a la desconfiança dels migrants a l’hora d’acostar-se a les autoritats públiques. Els serveis socials a Itàlia juguen un paper clau en el suport a les víctimes de delictes amb estatus migratori irregular. Estableixen un canal de denúncia segura a través del qual els migrants poden accedir a rutes d’inclusió que condueixen a un permís de residència fins i tot sense acostar-se a les autoritats públiques. La seva activitat està relacionada amb migrants que compleixen els requisits per a l’expedició d’un permís especial per raons de protecció especial o permisos especials per a casos de violència domèstica. Adopten un enfocament multiagència que implica la comissió territorial d’asil, actors institucionals, ONG i col·laboren en la detecció de situacions de violència contra els migrants. El programa de protecció implica l’organització d’allotjament, recepció inicial, alfabetització i classes d’italià.

Objectius

L’objectiu d’aquest estudi és promoure l’accés igualitari a la justícia per a les víctimes amb estatus migratori irregular, augmentar la consciència sobre el problema i destacar les solucions disponibles. Es realitzarà una recerca exploratòria en profunditat a Milà i una campanya de comunicació local sobre els resultats de la recerca dirigida als migrants, les ONG i les institucions, també amb la perspectiva d’establir col·laboracions locals per a opcions de denúncia segura.

El projecte presta una atenció especial a les dones migrants en situació irregular, que estan particularment exposades a diverses formes de violència de gènere (com la violència física, l’explotació i abús sexual, la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats…) i el tràfic de persones. No obstant això, els beneficis pràctics del projecte abasten a tots els migrants en situació irregular, així com a les ONG, les autoritats municipals, els agents de policia i altres actors com advocats i treballadors de les ONG.

Socis

Eines

INFORME L’accesso alla giustizia per le vittime di reato con status migratorio irregolare in Italia: Percorsi di denuncia sicura nella città di Milano [Italiano] [English]

Contacte

marco.scoletta@unimi.it
sara.taverriti@unimi.it
francesca.vitarelli@unimi.it