Poder denunciar delictes és un pas més cap a la igualtat

El projecte Safe Reporting promou explícitament l'accés igualitari a la justícia per a les víctimes amb estatus migratori irregular, creant un entorn segur per a la denúncia de delictes sense por a ser deportades. Els problemes d'accés a la justícia perjudiquen no només les víctimes sense documentació, que no poden accedir als serveis de suport, sinó també tot el sistema de justícia penal, que sense denúncies de delictes és menys eficient en la lluita contra la delinqüència.

L’eficàcia d’aquest projecte rau en l’enfocament basat en evidències, participatiu i local. Coordinat per la Universitat de Barcelona, reuneix les administracions públiques (com ara els ajuntaments), les ONG i les institucions de recerca amb seu a quatre ciutats importants (Barcelona, Milà, Utrecht i Gant) per millorar la situació en aquestes ciutats i, sobretot, per fomentar l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de bones pràctiques, així com per compartir activitats de sensibilització i formació i facilitar la cooperació entre les autoritats competents i els actors privats.

El seu valor afegit europeu, impacte i potencial de difusió a altres estats membres i institucions de la UE es garanteix també mitjançant una estratègia de comunicació efectiva i la participació activa de PICUM i VSE, les plataformes més grans d’ONG relacionades amb migrants sense documentació i suport a les víctimes.
El projecte treballa conjuntament amb les persones migrants sense documentació, entitats de suport a persones migrants, autoritats municipals, agents de policia i altres professionals com advocats i treballadors d’ONGs per a:

– Desenvolupar estratègies pioneres de denúncia segura
– Avaluar i aprofundir en les estratègies de denúncia segura ja existents
– Oferir formació i capacitació per a professionals

OBJECTIUS

Augmentar la comprensió del que implica la denúncia segura de delictes en el cas de víctimes sense documentació, quins requisits cal tenir en compte des d’una perspectiva de gènere i quin tipus de cooperació és necessària per garantir opcions de denúncia segura.

Augmentar el coneixement de les eines i mesures de la UE i nacionals, així com les obligacions internacionals relatives als drets de les víctimes sense documentació.

Donat l’enfocament local del projecte, un dels objectius és millorar les condicions per a la denúncia segura de delictes a nivell local en quatre ciutats importants de la UE.

Augmentar i millorar la cooperació entre les autoritats locals i els professionals; i entre el nivell local i altres nivells competents de govern per millorar la denúncia segura efectiva.

Safe Reporting és un projecte participatiu que aborda el problema des d'una perspectiva local. Coordinat per la Universitat de Barcelona, el projecte reuneix les administracions públiques, les ONG i les institucions de recerca. Safe Reporting té com a objectiu promoure l'aprenentatge mutu i l'intercanvi de bones pràctiques, compartir activitats per augmentar la consciència i educar sobre el tema, i facilitar la cooperació entre les víctimes i aquells que ocupen rols de responsabilitat.

Group 287
Utrecht University
LOGO_GENT_CORPORATE_CYAAN_72DPI
PICUM_baseline

Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona coordina el projecte Safe Reporting. La seva participació se centra en l’estudi i desenvolupament d’estratègies per a la denúncia segura a la ciutat de Barcelona.

Els membres que formen part del projecte són:

Dr. Natalia Caicedo
Professora Associada de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona (UB) i coordinadora del projecte Safe Reporting.

Dr. Giorgios Milios
Lector en Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona (UB)

Dr. Simona Sokolovska
Doctorat en Sociologia i Antropologia a la Universitat de Barcelona (UB)

Mr. Oriol Nebot i Nieto
Assistent de recerca del projecte Safe Reporting

Ms. Juliana Fornasier
Project Officer

La Universitat de Milà

La Universitat de Milà és un dels socis del projecte Safe Reporting, en col·laboració amb l’Ajuntament de Milà i l’ONG “Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione”. La contribució de la Universitat de Milà abasta des de l’estudi de la denúncia segura per a les víctimes de delictes amb estatus migratori irregular fins a la sensibilització sobre la problemàtica i les seves possibles solucions amb les comunitats migrants, les ONG i les institucions. Tot plegat, amb l’objectiu de fomentar col·laboracions locals i un enfocament compartit per establir un entorn segur on denunciar delictes sense por a l’expulsió o persecució a causa de l’estatus migratori irregular.

Formen part del projecte:

Prof. Marco Scoletta
Professor Associat de Dret Penal a la Università Degli Studi Di Milano

Dr. Sara Taverriti
Investigadora postdoctoral en Dret Penal a la Università Degli Studi Di Milano

Dr. Francesca Vitarelli
Investigadora postdoctoral en Dret Penal a la Università Degli Studi Di Milano

Dr. Alex Ingrassia
Advocat criminalista

L’Ajuntament d’Utrecht

L’Ajuntament d’Utrecht és membre del projecte Safe Reporting. La seva participació se centra en la recerca de les polítiques de denúncia segura a diferents ciutats i en la identificació de com es posen en pràctica aquestes polítiques.

Formen part del projecte:

Dr. PhD Patricia Wijntuin
Professora de Governança i Gestió Pública, Utrecht University

Ms. Kelly Bezema
Oficial Medior de Política de Migració, City of Utrecht

Dr. Jan Braat
Oficial Senior de Política de Migració, City of Utrecht

Ajuntament de Gant

La Ciutat de Gant és una de les ciutats col·laboradores del projecte Safe Reporting. La seva participació té com a objectiu augmentar la consciència sobre el tema dirigint-se als formuladors de polítiques i a la formació de professionals. El membre que representa la Ciutat de Gant dins del projecte és Maaike Buyst, treballadora de política sobre migració.

La Plataforma de Cooperació Internacional sobre Migrants Indocumentats (PICUM)

La Plataforma de Cooperació Internacional sobre Migrants Indocumentats (PICUM) lidera, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la difusió dels resultats del projecte, incloent l’organització de la conferència internacional híbrida final, i proporciona experiència durant la implementació de la resta de les activitats del projecte.

Formen part del projecte:

Michele LeVoy
Director

Paul Geraerts
Director Financer

Gianluca Cesaro
Director de Comunicació

Louise Bonneau
Advocacia

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya és un centre únic en l’ensenyament i la recerca al nostre territori, amb la missió de formar professionals involucrats en la seguretat integral de Catalunya a través de les diferents escoles que el componen, entre elles, l’Escola de Policia de Catalunya. Aquesta escola, en aquest projecte, té la responsabilitat de desenvolupar la formació per a instruir els agents de policia que treballen a les comissaries, per tal de promoure un entorn segur per a les persones immigrants sense documentació que vulguin denunciar delictes.

Migra Studium

Migra Studium va ser fundat el 2003 per la Companyia de Jesús a Catalunya, amb l’objectiu de cuidar i acompanyar els migrants més vulnerables que arriben a la ciutat de Barcelona. Basant-se en valors com el diàleg, la justícia i la solidaritat, la Fundació treballa per construir una societat més integrada en els seus aspectes interculturals i religiosos. Treballa per la dignitat i els drets dels migrants més vulnerables i els seus fills, mitjançant l’acolliment, la formació i l’advocacia. També treballa per sensibilitzar la societat sobre la diversitat cultural i religiosa, i ho fa amb la participació dels mateixos migrants, amb la col·laboració de voluntaris i establint aliances amb altres actors socials amb qui es comparteix la causa.