04.03.2024

Encara que Bèlgica manqui d’un protocol formal sobre la denúncia segura, hi ha oportunitats per fer-ho. Les compartim en tallers dirigits a treballadors socials, administradors, assessors polítics, policies i voluntaris.

Com a part del projecte Visa RoC, el Centre d’Estudis de Migració i Refugiats de la Universitat de Gant (CESSMIR) va dur a terme una investigació sobre la denúncia segura de delictes per part de víctimes i testimonis en situacions de residència irregular. Al llarg del procés, els investigadors van identificar bones pràctiques i van formular recomanacions polítiques fonamentades.

Per promoure la conscienciació sobre el tema, Gant va desenvolupar una infografia que resumeix les principals conclusions de l’estudi, complementada amb dues sessions de formació impartides per CESSMIR. Els participants van incloure treballadors socials, administradors, assessors polítics, agents de policia i voluntaris. Junts, van aprofundir en els detalls de la denúncia segura, amb l’objectiu de millorar la seva comprensió de la legislació existent relacionada amb persones sense estatus de residència vàlid. A més, es va informar sobre la Directiva Europea de Suport a les Víctimes, els delictes amb procediments específics per a les víctimes i les mesures governamentals per facilitar la denúncia segura. Encara que Bèlgica manqui d’un protocol formal sobre denúncia segura, hi ha oportunitats per implementar-lo.

Ja s’ha realitzat un taller a Brussel·les, i el proper està programat a la ciutat de Gant.